Публикуван е ISO/FDIS 22000:2018

Предпоследният етап от подготовката на International Organization for Standardization за издаване на новата версия на ISO 22000:2018 завърши с публикуването на ISO/FDIS 22000:2018 от работната група ISO/TC 34/SC 17/WG 8.

Очаква се през юни 2018 да се публикува окончателната ревизия на стандарта и периодът за преминаване към новата версия да е три години.