Модифицирана версия на IFS Food 6.1

Международният технически комитет на IFS е решил да публикува модифицирана версия на IFS Food 6 през ноември 2017 г., която ще включва някои допълнителни изисквания. Тази версия ще включва предимно текущата IFS Food версия 6 от април 2014 г., препратки към текущата IFS Food Doctrine и освен това нова глава 4.21 "Food Fraud - Хранителна измама". Тази модифицирана версия ще влезе в сила от 1 юни 2018 г.

С IFS Food версия 6.1 от ноември 2017 г. IFS ще кандидатства за сравнителен анализ на GFSI съгласно новия Ръководен документ на GFSI Версия 7.1.

IFS ще продължи разработването на IFS Food версия 7. Предвижда се да се засили процесния и продуктовия подход на IFS с IFS Food версия 7. Основните теми на IFS Food версия 7 ще бъдат в съответствие с новата версия на Codex Alimentarius, включително управление на веригата за доставки и съсредоточаване върху изискванията за опаковане в процесите на разработване на нови продукти и опаковане на продукти.

Международният технически комитет на IFS ще вземе решение за основните промени в новата версия през пролетта или началото на лятото на 2018 г., а след това се очаква новата версия на IFS Food версия 7 да бъде публикувана най-късно през последното тримесечие на 2018 г.