Lloyd’s Register обяви възприемането на технологичната платформа greenfence

Lloyd’s Register (LR), глобалната организация за инженерни, технически и бизнес услуги, направи значителна стъпка към улесняване на развитие на услугите за осигуряване на базата на нови технологии, които да се възползват от новата икономическа екосистема и платформа.

За тази последна разработка, LR избра базираният в Силициевата долина greenfence, първата технологична платформа, обслужваща пазара на тестване, инспекция и сертификация. greenfence предлага на LR ненадмината потенциал за постигане на свързаност, мащабируемост и съвместимост на съществуващите бази данни, схеми и системи, но също така и за бъдещо развитие и подобряване на услугите за осигуряване във всички сектори на индустрията. LR смята, че възприемането на greenfence ще доведе до по-високи нива на сигурност за организации със сложни, високо-рискови вериги на доставки, като например предлагането на храни. LR очаква, че greenfence ще има разрушителен ефект върху традиционните бизнес модели на тестване, инспекция и сертификация, които принудиха LR да заеме тази позиция; това ще доведе до развитието на широка гама услуги от LR и LRQA, използващи greenfence. LRQA е член на LR Group.

LRQA ще има възможността да слее конвенционалното оценяване с цифрови решения за мониторинг и одит, които ще позволят създаване на увереност в реално време и вникване, движейки се от ретроспективния фокус към предсказуемо вникване, от „какво се обърка“ към „каква е вероятността да се обърка“. Това ще увеличи и развие текущите процеси за одит и инспекция, за да се подобри доверието във веригата за доставки, с по-широка и по-дълбока система и обхвата на данните, по-ефективно насочване на съществуващите и потенциалните рискове и по-добро прилагане на анализ, вникване и съвети.

greenfence еднозначно свързва всяка от големите организации към най-малкия им доставчик и включва глобални стандарти / собствени схеми и сертификационни услуги. Платформата, с помощта на последните новости в изкуствен интелект, големите бази данни и интелигентна автоматизация, значително намалява разходите, увеличава капацитета, осигурява видимост и прозрачност по цялата верига на доставки и повишава доверието чрез снабдяване от сигурни физически лица и фирми.

Управляващият директор на LRQA Джон Роули коментира - "отношенията LR - greenfence демонстрират ангажимента на LR да инвестират в бъдещето чрез технологично - съвместими услуги, които доставят по-голяма стойност за клиента. Това позиционира LRQA като иноватор в хранително-вкусовата промишленост по отношение на предоставянето на широка гама от потенциални икономически услуги върху платформа за веригите за доставка, задвижвани от технология greenfence. Ние също така ще използваме тази технология, за да проучим потенциалните възможности и в други LR пазари."

Изпълнителният директор на greenfence Мич Чейт коментира, "LR е пример за лидерство в иновациите, водещи до смислени подобрения и преобразуващи различни вертикали в тестването, инспекцията и сертификацията, включително правата на човека и устойчивостта. Ние сме щастливи да споделим нашата визия и ще подкрепяме организация, призната от най-големите световни марки храни като предпочитан доставчик за осигуряване с нейната изключителна техническа експертиза, глобално покритие и капацитет за разработване и предоставяне на услуги, които отговарят на изискванията от индустрията. Забележително е, че в продължение на почти 260 години LR последователно е доказал способността бързо да се адаптират към външните промени, за да остане конкурентоспособен, като същевременно поддържа растежа и ангажимента си да допринася за създаването на по-добър свят чрез благотворителни цели, водени от Фондация  Lloyd’s Register".