Европейските програми за енергийна ефективност и ISO 50001

На 09.11.2016 г. Лойдс Регистър организира бизнес закуска, на която бяха обсъдени ползите от въвеждането на системи за управление на енергията в компаниите и връзката на стандарт ISO 50001 и Европейските програми за енергийна ефективност за малки, средни и големи предприятия. Участници в събитието бяха консултанти по енергийна ефективност и по системи за управление на енергията.

По време на форума споделихме идеи и виждания за мястото на стандарта в ефективното управление на енергийните разходи на всяка една компания, за ролята му на стратегически инструмент за устойчиво енергийно бъдеще, все повече разпознаван от правителствата по света като неразделна част от техните енергийни политики.

Според ISOfocus, разширеното въвеждане на ISO 50001 може да означава намаляване на емисиите на CO2 в еквивалент на 215 милиона пътнически превозни средства, премахнати от пътя до 2030 г. От друга страна, широкото приложение на стандарта може да доведе до икономии на енергия от порядъка на 600 милиарда щатски долара (над 62 ексаджаула) за същия период. След тази прогноза не е учудващо, че много страни виждат ISO 50001 като стратегически инструмент за устойчиво енергийно развитие, правителствата провеждат проактивна политика чрез данъчни облекчения, достъп до финансиране на научни изследвания и други стимули за въвеждане на стандарта във все повече компании.

Това е първото от серия събития, които LRQA България ще посвети на системите за управление на енергията. Благодарим на всички за ползотворните дискусии и приятната атмосфера!

ISO 50001 Breakfast News