ISO/FDIS 9001 - ще бъде публикуван през юли 2015г.

ISO/FDIS 9001 - ще бъде на разположение през юли 2015г.

Досега ISO планираше окончателия проект на стандарт на ISO 9001 
(FDIS)  да с публикува през март/април тази година.


След срещата наТехническия комитет ISO TC 176/SC 2, проведена на 16-20 февруари във Вилнюс, се разбра, че публикуването на FDIS на всички езици, необходими за гласуването се очаква през юли 2015.

Та къде се намира ISO 9001 сега?

 ISO 9001 в момента е на етап FDIS, т.е. петият от шест етапния процес. Този етап включва преглед на всички коментари, получени по време на гласуването на DIS от  Техническия комитет на  ISO -  TC 176 / SC 2, който го разработва,  за да се получи окончателен проект. След като окончателния проект е разработен,  ISO/FDIS 9001:2015 ще бъде публикуван и предоставен за гласуване от всички национални органи на станите-членки на ISO.