BRC публикува седма версия на стандарта

BRC публикува седма версия на BRC Global Standardfor Food Safety

 

British RetailConsortium(BRC) публикува на 7 януари 2015 г.седма версия наBRCGlobalStandardforFood Safety, като одитите по версия 7 ще започнат през юли 2015.

Какво е новото във версия 7?

Версия 7 се разработи след широко допитване до заинтересованите страни, както и от възниквалите проблеми в хранително-вкусовата промишленост. Информацията е разгледана от работни групи, представляващи производителите на храни, търговци на дребно и едро, фирми от ресторантьорство, сертифициращи органи и независими технически експерти.

 Фокусът на вниманието за версия 7 е:

 • да се гарантира последователност и съгласуваност на процеса на одит;

 • да се осигури на стандарта гъвкавост, като се включат допълнителни незадължителни модули за намаляване на одитната тежест;

 • насърчаване на обектите за въвеждане на механизми за намаляване на излагането им на измами;

 • насърчаване на по-голяма прозрачност и проследимост по веригата на доставки;

 • насърчаване на прилагане на стандарта, като средство за подобряване на безопасността на храните в малки обекти и съоръжения, където процесите са все още в процес на разработване.