Очакването приключи: Какво трябва да знае вашата организация за ISO/FDIS 14001?

С публикуването на ISO/FDIS 14001, тази схема обобщава ключовите промени, за които вашата организация трябва да е наясно и следващите стъпки, които трябва да се предприемат.

ISO 14001 - Wait is over infographic

С актуализирането на  повечето основни ISO стандарти, LRQA е във водеща позиция в съобщаването на промените. Ние предлагаме набор от оценки, както и различни курсове за обучение - публични и на място. Всички те са насочени да съдействат на организациите по целия свят да извършат прехода към новите версии на стандартите плавно и без проблеми. 

За повече информация за услугите на LRQA по отношение на прехода пишете ни на  sofia@lr.org или посетете www.lrqa.bg/ISO-Standards-Update.