LRQA Актуализация на ISO стандарти - Издадено е ново ръководство от ISO TC 176 за подпомагане на внедряването на ISO 9001: 2015

Международната организация по стандартизация (ISO) TC 176 наскоро пусна за свободно изтегляне документи с насоки по отношение на изискванията за документирана информация в рамките на ревизирания международен ISO стандарт за управление на качеството 9001:2015, който ще бъде публикуван по-късно тази година.

ISO TC 176 е техническият комитет в рамките на ISO, отговорен за стандартизацията в областта на управление на качеството (системи за управление на качество и поддържащите технологии), както и за стандартизацията на управлението на качеството в специфични сектори, по искане на съответните засегнати сектор и на Техническия управителен съвет на ISO. 

"Естеството и вида на документирана информация, която една организация трябва да поддържа или да съхраняват зависи от контекста и нейната оперативна среда," каза Ричард Крют Морис, LRQA Assessment Services Capability Development Manager.

"Начинът, по който се определя документираната информация в сегашния обществено достъпен проект на ISO 9001: 2015 дава по-големи възможности за една организация да определи какво е подходящо за нейната уникална комбинация от условия, а не единствено да се следва препоръчителен формат. Казано по-просто, документираната информация следва да отрази фокуса на ISO 9001:2015 относно организационните процеси и резултати, а не на съответствие с всеки елемент на стандарта".

С актуализирането на повечето основни ISO стандарти, LRQA е във водеща позиция в съобщаването на промените. Ние предлагаме набор от оценки, както и различни курсове за обучение - публични и на място. Всички те са насочени да съдействат на организациите по целия свят да извършат прехода към новите версии на стандартите плавно и без проблеми.

За повече информация за услугите на LRQA по отношение на прехода пишетеи на sofia@lr.org или посетете www.lrqa.bg/ISO-Standards-Update.