LRQA предлага допълнителни услуги след публикуването на окончателния вариант на стандарта ISO 9001:2015

Очакването приключи - ISO публикува днес окончателния проект за международен стандарт (FDIS) за ISO 9001:2015, отбелязвайки предпоследния етап от процеса на преразглеждане за най-широко използвания в света стандарт за система за управление на качеството (СУК).Окончателният стандарт (ISO 9001: 2015) се очаква да бъде публикуван през септември 2015.

Освен включването на АнексSL, който представлява структурата на високо ниво и е общ за всички нови и ревизирани ISO стандарти за системи за управление, някои от най-новите изисквания включват организационни познания, контекст на организацията и контрола на изнесените процеси (аутсорсинг). Други области на стандартната са ревизирани и включват значението на лидерството, както и анализ и оценка по време на извършване на промени.

За да съвпадне с публикуването на FDIS, LRQA има удоволствието да съобщи, че набор от курсове за обучение вече са на разположение, за да отрази новите и променените изисквания на ISO / FDIS 9001: 2015.

"Сега, когато ISO 9001: 2015 се придвижи на етап FDIS лицата, отговорни за управлението на процеса на преход ще могат да преразгледат новите и променени изисквания на стандарта, като по този начин започнат да мислят за необходимите стъпки, които трябва да предприемат", каза Ричард К. Морис, мениджър развитие на услугите в LRQA. В процеса на ревизиране на всички основни ISO стандарти, LRQA е в челните редици на информиране за промените. LRQA предлага широка гама от услуги за оценка, както и на публични и вътрешни курсове за обучение, всички насочени към подпомагане на организациите по целия свят, за да извършат плавен преход към новите стандарти.

С актуализирането на  повечето основни ISO стандарти, LRQA е във водеща позиция в съобщаването на промените. Ние предлагаме набор от оценки, както и различни курсове за обучение - публични и на място. Всички те са насочени да съдействат на организациите по целия свят да извършат прехода към новите версии на стандартите плавно и без проблеми. 

За повече информация за услугите на LRQA по отношение на прехода пишете ни на  sofia@lr.org или посетете www.lrqa.bg/ISO-Standards-Update.