LRQA актуализация на ISO стандартите: Техническият комитет на ISO по ISO 14001 стартира нов уебсайт

За да се даде възможност на хилядите потребители да се запознаят с най-новото в  прогреса на преразглеждане на международния стандарт ISO 14001 за системи за управление на околната среда, е създаден специализиран нов уеб-сайт. Уебсайтът е инициаран от техническата група на ISO TC 207 / SC1 / WG 5, която  отговаря за ISO 14001.

Преработеният стандарт предстои да бъде публикуван през септември 2015 г. и сайтът съдържа много полезна информация, включително вероятните ключови промени и ползите от стандарта.

По врeме на процеса на преразглеждане на всички основни ISO стандарти, LRQA води в разпространяването на информацията  относно промените в ISO 14001. Ние предлагаме гама от услуги за оценка, както и курсове – публични и на място, всички насочени към подпомагане на организациите по света да извършат плавен преход към новите стандарти.

За повече информация относно набора от услуги на LRQA по време на Прехода, пишете на  електронна поща  sofia@lr.org  или посетете глобалния уебсайт на LRQA www.lrqa.bg/ISO-Standards-Update