LRQA актуална информация за ISO стандартите: ISO 9001:2015 е вече публикуван

Днешният ден  бележи края на процеса на преразглеждане на ISO 9001 с публикуването на ISO 9001: 2015. Международният стандарт за управление на качеството в момента е на разположение на националните органи по стандартизация.

Разработен от технически комитет  на ISO  -  TC 176 / SC 2, ISO 9001: 2015 бе променен с помощта на общата рамка от високо ниво за системи за управление, въведена с Анекс SL, който въвежда нова структура на  стандартите в 10 клаузи - това ще бъде случаят с всички нови и ревизирани стандарти ISO.

Говорейки за днешната публикация, Ричард Круте-Морис, Мениджър по развитие на сертификационните услуги на LRQA споделя : "Сега, с публикуването на  ISO 9001: 2015,  организациите, които желаят да преминат към новата версия на стандарта наистина могат да се възползват от система за управление, основана на постигане на реални резултати, която доставя на конкурентно предимство . "

Преход към ISO 9001: 2015

LRQA е активно работи по придобиване на акредитация от Службата за акредитация на Обединеното кралство (UKAS), за да може да доставя акредитирана сертификация по преработения стандарт на нашите клиенти.

Докато не бъде получена акредитация, всяка организация, която желае да завърши своята оценка за прехода към ISO 14001:2015 може да го направи и ще и бъде издаден неакредитиран сертификат. След като LRQA придобие акредитация, всеки неакредитиран сертификат ще бъде преиздаден.

В процеса на ревизиране на  всички основни ISO стандарти, LRQA е в челните редици на информирането за промените. Ние предлагаме широка гама от услуги по оценка, курсове, както и публични, така и вътрешни обучения, насочени към подпомагане на всички, за да се гарантира, че организациите по света имат плавен преход към новите стандарти.

 

За повече информация за услугите на LRQA по отношение на прехода пишете ни на  sofia@lr.org  или посетете страницата на ISO тук

assessment_tickbox

ISO 9001 - промени

Актуална информация за прогреса на новата ревизия на стандарта