ISO 9001:2015 Становище на LRQA

Работната група TC 176 / SC2 на ISO приключи своята работа и ревизирания международен стандарт за системи за управление на качеството ISO 9001:2015 е на разположение на националните органи по стандартизация от 23-ти септември 2015г.

Рамката на обща управленска система, въведена с Анекс SL, означава, че ISO 9001:2015 съдържа съществени промени в целия текст. Основните промени са свързани с ревизираната, стандартизирана и обща структура от 10 клаузи, която ще бъде използвана от всички стандарти за системи за управление. ISO 9001:2015, обаче, не съдържа подробни термини и определения. Термините и определенията са изнесени в нормативно референтния стандарт ISO 9000:2015, който е разработен във връзка с ISO 9001:2015.

Закупуването на ISO 9001:2015 и ISO 9000:2015 ще помогне да се гарантира, че лицата, отговорни за управлението на процеса на преход имат пълно разбиране за новите и променените изисквания в стандарта, както и да им даде възможност да започнат да мислят за необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да се улесни плавният преход.

Организациите следва да гарантират, че те разбират както специфичните области, които съдържат нови изрични изисквания (които включват организационен контекст, знания и мислене, основано на риска), така и областите на стандарта, които са били ревизирани или съдържат по-конкретна информация (като например значението на ангажимента от страна на висшето ръководство, така и за управление на процесите и промените).

За всяка организация, степента на необходимата промяна зависи от редица фактори, като по-голямата част от които са уникални за контекста на организацията и нейната СУК.

В процеса на ревизиране на  всички основни ISO стандарти, LRQA е в челните редици на информирането за промените. Ние предлагаме широка гама от услуги по оценка, курсове, както и публични, така и вътрешни обучения, насочени към подпомагане на всички, за да се гарантира, че организациите по света имат плавен преход към новите стандарти.

За повече информация пишете ни на email sofia@lr.org или посетете нашия сайт www.lrqa.bg/standards-and-schemes/iso-9001-revision

assessment_tickbox

ISO 9001 - промени

Актуална информация за прогреса на новата ревизия на стандарта