Нови версии на ISO стандарти: Комитетът за ISO 45001 насрочи среща за септември

Техническият комитет, отговорен за разработването на ISO 45001 (здраве и безопасност), ISO/PC 283, проведе през месец юни първото си заседание за разглеждане на коментарите на втория проект (Committee Draft (CD2)) за ISO 45001.

След това, комитетът определи дата за следваща среща, на която ще завърши прегледа на всички коментари, получени за CD2, така че ISO 45001 да може да премине към следващия етап от процеса - проект за международен стандарт (Draft International Standard (DIS)).

ISO 45001 ще замени OHSAS 18001, който е публикуван за първи път през 1999 г., в отговор на нуждите на организациите от международен стандарт за здраве и безопасност.

ISO 45001 сега е на етап технически комитет - това е трети етап от процеса за разработване на стандарти, но първия, включващ консултации. По време на този етап, проектите на комитета могат да бъдат разпространени, докато се постигне споразумение относно техническото съдържание на стандарта.

ISO 45001 е предвиден за публикуване през октомври 2016 г., а ISO / DIS 45001 се очаква да бъде публикуван през октомври тази година. Предвид всички ISO ревизии, които трябва бъдат направени, този график подлежи на промяна.

Следващото заседание на комитета ще се проведе на 21-25 септември 2015 г. в офисите на Международната организация на труда (International Labour Organization (ILO)) в Женева.

С актуализирането на  повечето основни ISO стандарти, LRQA е във водеща позиция в съобщаването на промените. Ние предлагаме набор от оценки, както и различни курсове за обучение - публични и на място. Всички те са насочени да съдействат на организациите по целия свят да извършат прехода към новите версии на стандартите плавно и без проблеми. 

За повече информация за услугите на LRQA по отношение на прехода пишете ни на  sofia@lr.org или посетете www.lrqa.bg/ISO-Standards-Update.