LRQA актуална информация за ISO стандартите: ISO 14001:2015 е вече публикуван

Пътуването към ISO 14001:2015 приключи и ревизирания стандарт е вече на разположение от днес на Националните органи  по стандартизация.

Разработен от Техническия комитет на ISO - TC 207 / SC1 WG5, ISO 14001: 2015 бе променен с помощта на общата рамка на системи за управление, въведена с Анекс SL, който вижда нова структура на стандарта в 10 клаузи - това ще се случи за всички нови и ревизирани ISO стандарти за системи за управление.

"Говорейки за днешната публикация, Стийв Уилиамс, Мениджър по системи и управление на LRQA каза: "Най-новата версия на ISO 14001 представлява еволюцията на стандартите за системи за управление на околната среда, сега по-добре отговаря на нуждите на съвременните организации и техните сложни вериги на доставки. ISO TC 207 / SC 1 WG 5 трябва да бъдат поздравени за добрата им работа. "

Преход към ISO 14001:2015

LRQA е активно работи по придобиване на акредитация от Службата за акредитация на Обединеното кралство (UKAS), за да може да доставя акредитирана сертификация по преработения стандарт на нашите клиенти.

Докато не бъде получена акредитация, всяка организация, която желае да завърши своята оценка за прехода към ISO 14001:2015 може да го направи и ще и бъде издаден неакредитиран сертификат. След като LRQA придобие акредитация, всеки неакредитиран сертификат ще бъде преиздаден.

В процеса на ревизиране на  всички основни ISO стандарти, LRQA е в челните редици на информирането за промените. Ние предлагаме широка гама от услуги по оценка, курсове, както и публични, така и вътрешни обучения, насочени към подпомагане на всички, за да се гарантира, че организациите по света имат плавен преход към новите стандарти.

За повече информация за услугите на LRQA по отношение на прехода пишете ни на  sofia@lr.org или посетете www.lrqa.bg/ISO-Standards-Update.

industrial sun set

ISO 14001 - промени

Актуална информация за прогреса на новата ревизия на стандарта