LRQA беше поканен от Nestlé за разработване на курс Lead Auditor food safety training

LRQA беше поканен от Nestlé да работи като част от екипа на проект за разработване на курс Lead Auditor food safety training, който да отговаря на строгите изисквания за безопасност на храните на Нестле в допълнение към изискванията, наложени от Международния Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA).

Nestlé е най-голямата хранителна компания в света, измерена чрез приходите, и се класира # 72 на Global Fortune 500 през 2014 г. В съчетание три конкуренти; DNV GL, (които са напуснали проекта), ISACERT и PROCERT, специалистите от LRQA - Aaldert Schaap и Thomas Zwiers, разработиха съдържанието на този курс, който пилотно ще се проведе този месец в Чикаго с десет служители на Nestlé.

Nestlé ще организира обучението в световен мащаб и като част от екипа на проекта, LRQA ще се превърне в един от трите предпочитани доставчици за провеждане на курсове за обучение по регионални обекти на Nestlé (около 300 - 400 делегати).

Освен разработването на съдържанието и провеждането на тези курсове, всички лектори ще преминат допълнително обучение, като LRQA ще проведе първия курс Nestlé train the trainer през декември за делегати от PROCERT, ISACERT и LRQA.