Yслуги

Свързани с ОРЗД услуги, които са в подкрепа на организацията Ви

В областта на информационната сигурност и защитата на данните нашите услуги обхващат както обучение, така и оценка:

  • ОРЗД Гап анализ  
  • Оценка на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД) 
  • Идентификация и класификация на данните 

Предлагаме и набор от услуги за обучение и сертифициране по ISO 27001 – международен стандарт за управление на информационната сигурност. Този международен стандарт предоставя на организациите рамка за най-добри практики за определяне, анализ и прилагане на контролни механизми за управление на рисковете за сигурността на информацията и запазване на целостта на критичните за бизнеса данни.