Документация

Lloyd's Register предлага редица полезни ресурси, които да Ви помогнат да разберете Общия регламент за защита на данните – ОРЗД (General Data Protection Regulation - GDPR) и какво Вашата организация трябва да преразгледа, за да се съобрази с Регламента.

Ние се ангажираме да съдействаме на организациите, които искат да се уверят, че обработката на личната им информация се извършва в съответствие с ОРЗД, за да се предпазят от вреди, свързани с накърняване на репутацията им и загуба на бизнес.

Осигурете съответствие на процесите, свързани с ОРЗД

Стандартът на LR за контрол на процесите, свързани с ОРЗД ще ви помогне да определите методологичните и документални разпоредби, приложими към изискванията за отчетност, както са описани в Регламента.

Общият регламент за защита на данните (GDPR) има за цел да засили защитата на данните в рамките на Европейския Съюз и влезе в сила от 25 май 2018г. Разберете какво означава тази регулация за Вашата компания и как да се съобразите с нея.