Стандарти и схеми за сигурността на информацията

Стандарти и схеми, свързани с ИТ услуги и системи за управление на информационната сигурност.

Стандарти по които сертифицираме

Виж всички стандарти

ISO 28000

Ние знаем колко разчитате на Вашата верига на доставки за успеха на Вашия бизнес. Сертифицирането по ISO 28000 Ви помага да защитите хора, имуществото, информацията и инфраструктурата във Вашата верига на доставки.

ISO/IEC 20000-1

Ключовите операции в много организации разчитат на информационните технологии, за да предоставят услуги на своите клиенти. Сертифицирането по ISO 20000-1 помага за постигане на по-добра удовлетвореността на клиентите

ISO/IEC 27001

Повечето от организациите имат множество контроли за сигурност на информацията, които могат да бъдат пренебрегнати заради въвеждане на ново решение или за удобство. ISO/IEC 27001 помага да се демонстрира ангажимент към сигурността на информацията.