Информационна сигурност

Надеждни и сигурни IT услуги и системи за управление на информацията са от жизненоважно значение за повечето организации. Критичните предизвикателства за бизнеса в тази област включват:

  • Възможности за готовност и реакция на системата, които позволяват непрекъснатост на работния процес;
  • Отговорност за създаване на решения, които предотвратяване и намаляват заплахите и уязвимостите на системата;
  • Повишени очакванията на клиентите;
  • Икономически въздействия, които изискват по-голяма ефективност при ограничени бюджети;
  • Повишена глобализацията на доставките с нарастваща сложност за доставчиците;
  • Осигуряване на адекватни контроли за поверителност, цялостност и достъпност на информацията;
  • Заплахи от измами, саботаж и вируси;

Колко уверени сте, че Вашата фирма има необходимия контрол и процедури, за да се избегнат подобни инциденти? В една нестабилна икономика, по-строги очакванията на клиентите и непредвидим пазар, IT индустрията търси решения, за да помогне в управлението на тези предизвикателства, и ние можем да помогнем.

С подхода на LRQA за индустрията на информационните технологии, ние разбираме предизвикателствата, пред които сте изправени, и нашите експерти са готови да Ви помогнат в управлението на Вашите рискове. В продължение на десетилетия, ние сме предоставили доверени и независими услуги за оценка, сертифициране и обучение на индустрията на информационните технологии, а нашите клиенти са сред най-големите имена в сектора. Нашите одитори са специалисти в информационните технологии, които са работили в рамките на отрасъла и които съчетават нуждите на Вашия бизнес, което позволява ефективна и сериозна оценка на вашата система.