Полезни връзки

Допълнителна информация относно акредитация или стандарти можете да намерите на следните следните електронни страници:

Акредитационна служба на Великобритания - UKAS

Международен форум на акредитиращите организации - IAF

Еврпейска асоциация на акредитиращите органи - EA

Международна организация по стандартизация - ISO

Български институт по стандартизация - БДС