Нашите водещи експерти

LRQA непрекъснато е сред първите, които отговорят на нуждите от сертифициране на бизнеса. За повече от 25 години, нашите специалисти участват във всички големи събития, които са се оформили независимото сертифициране. Днес, с наша помощ, организациите в световен мащаб могат да бъдат сигурни, че техните системи и процеси отговарят на изискванията на заинтересованите страни, за се подпомогне и гарантира дългосрочно устойчиво развитие.

Като призната организация в индустрията, нашите експерти са неизменна част от националните и международни технически комитети като акредитационни форуми, стандартизационни комитети и групи от промишления сектор. Ние представляваме Вашите интереси и интересите на сертифициращите органи.

Като част от тези комитети, ние имаме възможността да мислим напред и да влияем на развитието и подобренията. Ние можем да ви помогнем да извлечете ползи от нашите знания и да подобрите информираността си за бъдещите тенденции.