Похвали, оплаквания и предложения

Ние в Lloyd's Register влагаме много усилия в това, което правим и разбираме какви са залозите във вашия бизнес. Raботим усърдно и прилагаме нашия опит и експертиза, за да бъдат вашите системи за управлениe по-ефективни и ефикасни. Затова сме сред най-авторитетните и доверени компании за оценка на системи за управление. Но независимо, че правим всичко необходимо, за да постигнем най-високите стандарти, които се очакват от нас, понякога нещо може да се обърка. Когато това стане, ние трябва да бъдем информирани, за да можем да поправим нещата и да предотвратим пропуски в бъдеще.. 

Похвали

Винаги сме много благодарни и се чувстваме удовлетворени, когато получим позитивни коментари - те ни помагат да разпространяваме добрата практика в нашата организация. 

Оплаквания

Ако сте клиенти на Lloyd's Register и имате съображения или резерви към която и да е част от нашите услуги, то тогава, моля, следвайте процедурата за рекламации, както е обяснено в приложения по-долу документ. 

Ако вашето оплакване е за фирма, която е клиент на LR, то вие трябва да се обърнете към самата фирма и да следвате нейната процедура за рекламации. Ако вече сте направили това и не сте доволни от отговора на нашия клиент, можете да се обърнете към нас и да изложите своите съображения.

За да спoделите вашето мнение, моля попълнете формуляра по-долу: