Похвали, оплаквания и предложения

Похвали, оплаквания и предложения

Ние в  LRQA влагаме много усилия в това, което правим и разбираме какви са залозите във вашия бизнес. Ние работим много усърдно за да прилагаме нашия опит и  експертиза за да бъдат вашите системи за управлнени по ефективни и ефикасни. По този начин Tние сме от най-авторитетните и доверени компании за оценка на системи за управление. Независимо, че се прави всичко необходимо за да се постигнат най-високите стандарти, които се очакват от нас, понякога нещо може да се обърка. Когато това стане ние трябва да бъдем информирани, така че да можем да направим всичко възможно за да поправим нещата и да предотвратим пропуски в  в бъдеще. 

Похвали

Ние сме винаги много благодарни да получим позитивни коментари, които ни помагат да разпростряняваме добрата практика в организацията. 

Оплаквания

Ако сте клиенти на LRQA и имате съображения или резерви към която и да е част от нашите услуги, които сте получили от LRQA,, то тогава моля следвайте процедурата за рекламации, както е обяснено в приложения документ по-долу. 

Ако вашето оплакване е за фирма, която е клиент на LRQA, то вие трябва да се обърнете към самата фирма и да следвате нейната процедура за рекламации. Ако вече  сте направили това и не сте доволни от отговора на нашия клиент, моля обърнете се към нас и изложете вашите съображения. 


 

 

За да спoделите вашето мнение, моля попълнете формуляра по-долу: