Здраве и безопасност - стандарти и схеми

Стандарти и схеми по отношение на системите за управление на здраве и безопасност

Стандарти по които сертифицираме

Виж всички стандарти

ISO 39001

ISO 39001 е стандарт за система за управление на пътната безопасност за организации, които имат отношение към движението по пътищата.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 е международно призната стандарт, използван за системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд (СУЗБУТ). LRQA може да осигурява множество услуги за оценяване по OHSAS 18001. С нарастващите изисквания за отговорност през последните години, сертификацията от LRQA е един много видим начин да покажете на заинтересуваните страни, че наистина се отнасяте сериозно към здравето и безопасността.

OHSAS 18001 Нова ревизия

LRQA обяснява промените в новата ревизия на стандарта за системи за управелние на ЗБУТ - OHSAS 18001.

Как можем да помогнем

ISO 45001 е новият международен стандарт за управление на здравето и безопасността при работа (OH&S), който ще замени съществуващия стандарт OHSAS 18001.