Здраве и безопасност

Здраве и безопасност

Фирми са подложени на нарастващ търговски, регулаторни и етичен натиск да контролират риска от техните операции. По-голямата част от организациите отговарят на съответното законодателство, обаче много от тях сега осъзнават ползите, които формализирния подход към системите за управление на здравето и безопасността може да донесе.

Избирането на LRQA означава, че ще работите с компания, която е наясно с бизнеса за безопасност. Нашите технически специалисти са помогнали в развитието на OHSAS 18001 и като част от Lloyd’s Register Group Ltd, който е в този бизнес от 1760 г., ние знаем за какво говорим.

ISО 45001:2018 ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

OHSAS 18001 бе заменен от ISO 45001. Свалете указанието ни, за да се запознаете с новите изисквания на стандарта, приложими за всички организации, независимо от техния размер, сектор или местоположение.