Безопасност на храните

Сигурни ли сте, че Вашата верига на доставки на храните е безопасна, сигурна и устойчива?

Хранително-вкусовата промишленост е изправена пред все по-взискателни клиенти, повишени изисквания на контролните органи, проблеми с марките, въздействие върху околната среда, опасения относно ръст и рентабилност .

Ние работим с най-добрите марки в света, за да се постигне най-доброто от техните системи за управление повече от 25 години. Ние Ви помагаме да защитите репутацията на Вашата марка и потребителите чрез разглеждане на сложната съвкупност от рискове, нагоре и надолу по веригата на доставките, както и осигуряване на безопасността на храните и устойчивост.

За да Ви служим, ние имаме одитори от хранителния бранш, които съчетават нашата уникална методика със значителен опит в сектора и обширни познания за международните и местни стандарти и схеми.