Обучения за околната среда и енергийната ефективност

LRQA предлага редица решения за обучение, пригодени да отговорят на вашите нужди и да се гарантира, че получавате максимума от вашата система за управление.

Обучения, които предлагаме

Виж всички курсове

ISO 50001 Вътрешен одитор

По-добро разбиране на основните изисквания на системата за управление на енергийната ефективност.

ISO 50001 Уебинар

Важността на системата за управлението на енергията за вашата компания

Практически насоки по QMS, EMS, OHSAS

Този курс Ви е необходим, ако желаете да упражните уменията си за вътрешен одит на СУК/СУОС/СУЗБУТ; имате нужда да проверите дали прилагате ключови одиторски умения и ако не правите одити често и се нуждаете от възможността да обсъдите въпроси за одитите с опитни одитори.