Стандарти, свързани с околната среда

Стандарти и схеми, свързани със системите за управление на околната среда

Стандарти по които сертифицираме

Виж всички стандарти

ISO 14001

ISO 14001 - управлението на околната среда помага за идентифициране и приоритизиране на рисковете относно околната среда като част от нормалната бизнес практика.

ISO 14064

Все повече организации са доброволно наблюдават техните емисии на парникови газове. ISO 14064 е международен стандарт, който осигурява рамка за отчитане и проверка на парникови газове.

ISO 50001

ISO 50001 е международен стандарт за управление на енергийната ефективност (EnMS). Това е първият EnMS стандарт от поредицата национални и регионални стандарти, като EN 16001.

MRV Regulation

The objective of the MRV Regulation is to develop a better understanding of fuel consumption and CO2 emissions from shipping activities within the EU which could then be used to shape and inform any future GHG monitoring or reduction initiatives. The MRV Regulation is viewed as the first step of a staged approach for the inclusion of maritime transport emissions into the EU’s GHG reduction commitment, alongside the other sectors that are already contributing to that commitment.