Системи за управление на околната среда и енергийната ефективност

ISO 14001 е международната спецификация за системи за управление на околната среда (EMS), която помага на Вашата организация се идентифицира и управлява своите рискове за околната среда като част от нормалните си бизнес практики.

Сертификацията по ISO 14001 дава възможност за ефективно управление на Вашите въздействия върху околната среда вследствие на споразумения за предотвратяване на замърсяването, спазване на нормативните изисквания и непрекъснато подобрение. ISO 14001 може да се прилага към всеки вид организация във всяка индустрия или сектор на икономиката. Нашите сертификационни услуги за ISO 14001 Ви дават възможност да докажете своите отговорности по отношение на околната среда на Вашите вътрешни и външни заинтересовани страни.