Обучение

Ние извършваме практически курсове за обучение за системи за управление на различни езици по света. Всички наши курсове се водят от обучени и квалифицирани лектори и са разработени да отговорят на нуждите на вашия бизнес и системите за управление. Много от нашите курсове са одобрени от съответните професионални органи и са основани на нашия опит от оценяването на системите за управление.

Ние извършваме практически курсове за обучение за системи за управление на различни езици по света. Всички наши курсове се водят от обучени и квалифицирани лектори и са разработени да отговорят на нуждите на вашия бизнес и системите за управление. Много от нашите курсове са одобрени от съответните професионални органи и са основани на нашия опит от оценяването на системите за управление.

Обучения, които предлагаме

Виж всички курсове

Core tools for automotive industry

You need this course if you are an internal quality management system auditor working in the automotive industry, whose QMS conforms to, or is developing towards, IATF 16949:2016

IATF 16949:2016 - Вътрешен одитор

Този курс Ви е необходим, ако сте вътрешен одитор на система за управление на качеството, работещи в автомобилната индустрия, чиято СУК съответства или се развива към IATF 16949:2016.

ISO 45001 – За вътрешни одитори

Този курс Ви е необходим, ако сте отговорни за одитиране на система за управление на здраве и безопасност, базирана на OHSAS 18001 и ще се подготвяте за миграция към ISO 45001:2018.

ISO 45001 - Запознаване с промените

Този курс Ви е необходим, ако отговаряте за системата за управление по здраве и безопасност, базирана на OHSAS 18001 и искате да се подготвите за миграцията към ISO 45001.

ISO 50001 Вътрешен одитор

По-добро разбиране на основните изисквания на системата за управление на енергийната ефективност.

ISO 50001 Уебинар

Важността на системата за управлението на енергията за вашата компания

Запознаване и интерпретация на изискванията за сигурност на продуктите

Ако искате да разработите план за сигурност на продуктите и да допълните специализираните си познания за проблемите и предизвикателствата, които биха могли да възникнат при операторите на продукти от хранителната верига от умишлено подправяне или саботаж

Запознаване с Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (GDPR)

Този полудневен курс дава представа за GDPR, чиято цел е да осигури по-голяма съгласуваност и защита на личните данни на гражданите на Европейския съюз (ЕС), независимо от това дали данните се съхраняват в рамките на ЕС или извън него. С новите изисквания за защита на данните и големи глоби за нарушения и несъответствия, това запознаване е важна първа стъпка към подготовката.

Практически насоки по QMS, EMS, OHSAS

Този курс Ви е необходим, ако желаете да упражните уменията си за вътрешен одит на СУК/СУОС/СУЗБУТ; имате нужда да проверите дали прилагате ключови одиторски умения и ако не правите одити често и се нуждаете от възможността да обсъдите въпроси за одитите с опитни одитори.

Семинар за служители за защита на данните (DPO)

Този двудневен публичен семинар ще ви даде подробно разбиране за Вашата роля и отговорности като служител по защита на данните (DPO) под GDPR. Попълнен с практически съвети, този семинар ще ви помогне да установите ефективни системи и да ангажирате организацията си да отговори на изискванията на новия регламент.

Системa за управление на качеството и безопасността на храните, основана на IFS/BRC - запознаване и интерпретация

Запознаване и интерпретация на изискванията към система за управление на качеството и безопасността на храните, основана на International Food Standard – Standard for Auditing Retailer and Wholesaler Branded Food Products (IFS) или на BRC Global Standard - Food (BRC)

Управление на риска

Запознаване с принципите на управление на риска и изискванията на стандартите ISO 31000, ISO 31004 и ISO 31010