Обучение

Ние извършваме практически курсове за обучение за системи за управление на различни езици по света. Всички наши курсове се водят от обучени и квалифицирани лектори и са разработени да отговорят на нуждите на вашия бизнес и системите за управление. Много от нашите курсове са одобрени от съответните професионални органи и са основани на нашия опит от оценяването на системите за управление.

Ние извършваме практически курсове за обучение за системи за управление на различни езици по света. Всички наши курсове се водят от обучени и квалифицирани лектори и са разработени да отговорят на нуждите на вашия бизнес и системите за управление. Много от нашите курсове са одобрени от съответните професионални органи и са основани на нашия опит от оценяването на системите за управление.

Обучения, които предлагаме

Виж всички курсове

Запознаване и интерпретация на изискванията за сигурност на продуктите

Ако искате да разработите план за сигурност на продуктите и да допълните специализираните си познания за проблемите и предизвикателствата, които биха могли да възникнат при операторите на продукти от хранителната верига от умишлено подправяне или саботаж

Запознаване на ръководството със СУК

Ако планирате сертификация по ISO 9001 и желаете да повишите знанията и разбирането на стандарта и каква е неговата връзка с ефективното управление на бизнеса и резултатите.