Стандарти и схеми, свързани с промяната в климата

Стандарти и схеми, свързани с промяната в климата и устойчивото развитие

Стандарти по които сертифицираме

Виж всички стандарти

ISO 14064

Все повече организации са доброволно наблюдават техните емисии на парникови газове. ISO 14064 е международен стандарт, който осигурява рамка за отчитане и проверка на парникови газове.

SA 8000

SA 8000 е международен стандарт за подобряване на работните условия по света. Той е базиран на 13 международни конвенции за човешките права, десет от които са на международната организация по труда (International Labour Organisation - ILO).