Промени в климата и устойчиво развитие

Предизвикателството на променящия се климат се превърна в бизнес реалност. Фирмите се сблъскват с нарастващите перспективи за доброволни и задължителни програми по промяна на климата, където те трябва отчитат използването на въглерода и измерване на прогреса си по отношение намаляването на своите отпечатъци.

За отговорните компании, искащи да демонстрират своите действия в тази посока, това представлява възможност да повишат корпоративната си репутация, да подобрят резултатите си и да постигнат конкурентно предимство. Ефективната стратегия по отношение на климата, внимателно разработена да съвпадне с нуждите на Вашия бизнес и верифицирана от призната независима и компетентна страна, ще предостави значими ползи за бизнеса. Тя ще:

  • Осигури верифицируеми записи за управлението на Вашите парникови газове и редукции на емисиите;
  • Идентифицира области, в които представянето може да се подобри;
  • Разгледа исканията за прозрачност на заинтересуваните страни;
  • Донесе сигурност и доверие на Вашите намерения за редукции на емисиите.
Тези ползи могат да се трансформират в намаляване на разходите, както и възможности за повишаване на репутацията пред клиентите и партньорите по веригата на доставки, с което ще осигури устойчив бизнес.