Управление на непрекъсваемостта на бизнес

Непрекъсваемост на бизнеса е процес, който помага на организациите да планират непредвиденото, по-добре да управляват техните рискове и защита на техните активи. Това означава, че в случай на инцидент - което може да включва значителна загуба на IT, хора или далекосъобщения чрез екстремни метеорологични условия или пандемия - има стабилни планове за действие в извънредни ситуации, за да се възобнови бизнеса "както обикновено" възможно най-бързо.

Признаване на значението на управлението на непрекъснатостта на бизнеса се увеличава, тъй като все повече организации осъзнават колко зависими са на все по-сложни системи и вериги за доставки. Независима оценка от LRQA Ви дава възможност да демонстрирате пред заинтересованите страни, че вашата непрекъсваемост на бизнеса е съобразена с размера и сложността на Вашата организация, като по този начин изграждате доверие и защита на вашия бранд.